OM OSS

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF:s nästan 169 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för 9 procent av Sveriges BNP.

 

Näshulta är en av nio lokalavdelningar som hör till Eskilstuna kommungrupp, vilken i sin tur hör till Södermanlands regionförbund. Näshulta socken ligger i sydvästra delen av Eskilstuna kommun.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

Näshulta LRF:s målsättning

 

att driva de frågor som är viktiga för företagen inom de gröna näringarna

•att erbjuda aktiviteter utifrån våra medlemmars önskemål

•att stödja övrig verksamhet som främjar en god utveckling för Näshulta och dess invånare

-------------------------------------------------------

 

 

Dessa mål når vi b.l.a. genom:

•Kurser/föreläsningar om de gröna näringarna

•Studieresor

•Deltagande i arbetsgrupper i Näshultas övriga föreningar

•Deltagande på Näshultadagen

•Skolbesök på våra medlemmars gårdar

Näshulta LRF på Skogselmia 2011

 

 

 

 

www.nashultalrf.se © 2013

webmaster@nashultalrf.se