STYRELSEN

Styrelsen består av sju personer. Utöver styrelsen finns valberedning, revisorer samt arbetskomittéer.

 

 

Christer Nordqvist

Ordförande

073-819 06 51

ordf@nashultalrf.se

 

 

Mikael Wahl

Vice ordförande

070-543 25 98

 

 

Tommy Gustavsson

Sekreterare

070-327 80 01

 

 

Håkan Andersson

Kassör

070-609 61 68

hakan.andersson@d.lrf.se

 

 

Sven-Olov Strand

Ledamot

0730-41 23 03

 

 

Karl Göran Karltorp

Ledamot

070-227 87 61

 

 

Mathias Andersson

Ledamot

073-317 71 07

 

---------------------------------------

 

Valberedning

Lars Andersson

Kjell Karlsson

 

 

Revisorer

Lennart Axelsson

Jan Kruhsberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.nashultalrf.se © 2013

webmaster@nashultalrf.se